Ημ/νία Ομάδα Θέμα PDF-Διαύγειας
05-02-18 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Τροποποίηση: (I) της υπ. αρ. 142128-25.7.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο (νότιο άκρο παράκαμψης Αγρινίου)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), και (II) του 1ου θέματος της υπ. αρ. 147996-14.4.2015 (ΑΔΑ: 6Ι3Υ465ΦΘΗ-ΣΡ4) Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο στην περιοχή Κλόκοβας» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ως προς τις τεχνικές διαφοροποιήσεις από την επικαιροποίηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα αυτό, Ν. Αιτωλοακαρνανίας Απόφαση(PDF)
05-02-18 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Τροποποίηση: (I) της υπ. αρ. 142128-25.7.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο (νότιο άκρο παράκαμψης Αγρινίου)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), και (II) του 1ου θέματος της υπ. αρ. 147996-14.4.2015 (ΑΔΑ: 6Ι3Υ465ΦΘΗ-ΣΡ4) Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο στην περιοχή Κλόκοβας» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ως προς τις τεχνικές διαφοροποιήσεις από την επικαιροποίηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα αυτό, Ν. Αιτωλοακαρνανίας Απόφαση(PDF)
22-01-18 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανανέωση - Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 8509-Φ.Περιβ.9-07-2008 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας <<εργοστάσιο επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων, δομικών κατασκευών και μηχανών>>, της εταιρείας <<ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>με διακριτικό τίτλο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., λόγω κτιριακής και μηχανολογικής ανασυγκρότησης και προσθήκης δραστηριότητας κατασκευής συστημάτων ανύψωσης, φόρτωσης και διαχείρισης φορτίων που βρίσκεται στο Ο.Τ. 3 του ΒΙΟ.ΠΑ Κηφισιάς. Απόφαση(PDF)
08-01-18 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Βελτίωση της Ε.Ο. 77 στο τμήμα Ψαχνά - Προκόπι» στο Ν. Εύβοιας. Απόφαση(PDF)
08-01-18 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Βελτίωση της Ε.Ο. 77 στο τμήμα Ψαχνά - Προκόπι» στο Ν. Εύβοιας. Απόφαση(PDF)
11-12-17 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον υφιστάμενο κομβικό σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδικό θέσης «1400505 – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤ3» που βρίσκεται σε θέση στο όρος Αιγάλεω (πλησίον του τριγωνομετρικού σημείου της ΓΥΣ «Φυλάκιο Κασκανδάμι») στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής Απόφαση(PDF)
28-11-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση με αρ. πρωτ. 38306-7-8-09 προηγούμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των με αρ. πρωτ. Φ.7005-3487-Περιβ.9-14-14-10-14 και 35846-2918-3-6-16 τροποποιητικών αυτής, του Γεν. Γραμματέα της Α.Δ.Α., του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σαπουνιών & αντισηπτικών- βιοκτόνων προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων για ειδικούς διαιτητικούς σκοπούς και αποξηραμένων βοτάνων τσαγιού για αφεψήματα, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΥΛΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ», (με δ.τ. INTERMED), που βρίσκεται επί των οδών Καλυφτάκη 27 και Μεταξά 1-5 στην Κάτω Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς, Ν. Αττικής, λόγω προσθήκης νέας δραστηριότητας που αφορά στην παραγωγή ειδών καθαρισμού και απορρυπαντικών, με τον ίδιο μηχανολογικό εξοπλισμό. Απόφαση(PDF)
22-11-17 Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ 140774-11.6.2009 για το έργο: «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραμου), δίκτυο ακαθάρτων του λεκανοπεδίου Αθηνών και λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και στην Ψυττάλεια», όπως έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την ΥΑ 57114-25.11.2016. Απόφαση(PDF)
22-11-17 Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ 140774-11.6.2009 για το έργο: «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραμου), δίκτυο ακαθάρτων του λεκανοπεδίου Αθηνών και λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και στην Ψυττάλεια», όπως έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την ΥΑ 57114-25.11.2016. Απόφαση(PDF)
15-11-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανανέωση - τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 5487-Φ.ΠΕΡ.9 -08-21-07-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της με αρ. πρωτ. Φ.9-3704-Περιβ.9-14-2-3-15 παράτασης ισχύος αυτής, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και της τροποποίησης του τρόπου διαχείρισης των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, της εταιρείας «ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ» (Α΄ Εργοστάσιο), που βρίσκεται στο 12° χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στην Mεταμόρφωση Αττικής. Απόφαση(PDF)
03-11-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση με αρ. πρωτ. Φ. 6332-5212-Περιβ.9-29-11-13 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της Φ. 6332-185- Περιβ.9-3-3-15 τροποποιητικής αυτής του έργου: Βιομηχανία παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων , δρογών και δρογοσκευασμάτων, καλλυντικών και διαιτητικών προϊόντων, της εταιρείας «UNI-ΡHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Ν. Αττικής, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και επέκτασης της δραστηριότητας ως προς την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής και προϊόντων ειδικής διατροφής καθώς και εσωτερικής κτιριακής και μηχανολογικής διαρρύθμισης. Απόφαση(PDF)
23-10-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εργαστήριο παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων, της εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ», που βρίσκεται επί της οδού Κυκλαμίνων 7, του Δήμου Περιστερίου Αττικής. Απόφαση(PDF)
09-10-17 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό : «1002009-ΜΤΧ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. , στην θέση Λόγγος στο 12,5 χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, επί της οδού Ερμού στον Δήμο Μεταμόρφωσης,στην Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Απόφαση(PDF)
29-09-17 Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV Πελοποννήσου – Κρήτης (Υ-Σ ΜΟΛΑΩΝ – Υ-Σ ΧΑΝΙΩΝ). Απόφαση(PDF)
29-09-17 Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV Πελοποννήσου – Κρήτης (Υ-Σ ΜΟΛΑΩΝ – Υ-Σ ΧΑΝΙΩΝ). Απόφαση(PDF)
29-09-17 Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την αναβάθμιση και λειτουργία των υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV: Γ.Μ. Υποσταθμός (Υ-Σ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι – Υ-Σ ΣΠΑΡΤΗ Ι, Γ.Μ. ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ) – Υ-Σ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ, Γ.Μ. Υ-Σ ΣΠΑΡΤΗ Ι – Υ-Σ ΜΟΛΑΟΙ και Αναδιατάξεις της Γ.Μ. 150 KV ΡΟΥΦ - ΛΑΔΩΝΑ πέριξ του Υ-Σ Μεγαλόπολη Ι. Απόφαση(PDF)
29-09-17 Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την αναβάθμιση και λειτουργία των υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV: Γ.Μ. Υποσταθμός (Υ-Σ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι – Υ-Σ ΣΠΑΡΤΗ Ι, Γ.Μ. ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ) – Υ-Σ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ, Γ.Μ. Υ-Σ ΣΠΑΡΤΗ Ι – Υ-Σ ΜΟΛΑΟΙ και Αναδιατάξεις της Γ.Μ. 150 KV ΡΟΥΦ - ΛΑΔΩΝΑ πέριξ του Υ-Σ Μεγαλόπολη Ι. Απόφαση(PDF)
22-09-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών και υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων, της εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Αγ. Δημητρίου 63, στο Δήμο Αλίμου Αττικής. Απόφαση(PDF)
18-09-17 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανανέωση και Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129583-1-6-2007 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Ερασίνου στο τμήμα της κοίτης του (μήκους 5,5 χλμ. περίπου) από την εκβολή του στον κόλπο της Βραυρώνας μέχρι κατάντη των έργων της Αττικής Οδού νότια του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος». Απόφαση(PDF)
18-09-17 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανανέωση και Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129583-1-6-2007 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Ερασίνου στο τμήμα της κοίτης του (μήκους 5,5 χλμ. περίπου) από την εκβολή του στον κόλπο της Βραυρώνας μέχρι κατάντη των έργων της Αττικής Οδού νότια του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος». Απόφαση(PDF)
12-09-17 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ3548-87-20-02-14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ως προς τα έργα Τ1-Τ2-Τ3-Τ4 και ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης για το εργο «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Πεντέλης». Απόφαση(PDF)
11-09-17 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του έργου: “Υφιστάμενη Υπεραγορά καταστημάτων με παιδότοπο και ιδιωτικό σταθμό αυτοκινήτων” της Ι και Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ.426 του Δήμου Καλλιθέας, επί της οδού Ευριπίδου 69 και Αιγέως 31-35 Απόφαση(PDF)
11-09-17 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του έργου: “Μέγαρο Μουσικής Αθηνών” Απόφαση(PDF)
11-07-17 Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ 144233-9.9.2009 για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασίας και διάθεση λυμάτων των περιοχών Κορωπίου - Παιανίας του Νομού Αττικής». Απόφαση(PDF)
11-07-17 Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ 144233-9.9.2009 για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασίας και διάθεση λυμάτων των περιοχών Κορωπίου - Παιανίας του Νομού Αττικής». Απόφαση(PDF)
07-07-17 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τον υφιστάμενο σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με κωδικό θέσης «1910 – ΣΥΓΓΡΟΥ HUB» που βρίσκεται επί κτηρίου στη θέση Λεωφ. Συγγρού 294 & Αγνώστου Στρατιώτου στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής Απόφαση(PDF)
07-07-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής αμυλόκολλας – κόλλας χάρτου, της εταιρείας «Μ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «ΒΙΣΚΟΛ», που βρίσκεται επί της οδού Δημαράκη 10, στο Βοτανικό του Δήμου Αθηναίων. Απόφαση(PDF)
28-06-17 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης : «1001005 -ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. , στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Απόφαση(PDF)
21-06-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανανέωση ισχύος της αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 7279-Φ.Περιβάλ-06 ΑΕΠΟ, όπως παρατάθηκε με την αρ. πρωτ. 11115-749-06.04.2016 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας << ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕ >., που βρίσκεται επί της οδού Κοντονή 8 του Δήμου Μοσχάτου. Απόφαση(PDF)
20-06-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 170985-20.12.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), της Βιομηχανίας «Β.Α. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.», που λειτουργεί στην οδό Ορυζομύλων 5, στο Αιγάλεω του Ν. Αττικής, λόγω εγκατάστασης κεραμικού-καταλυτικού φίλτρου και βοηθητικών εγκαταστάσεων. Απόφαση(PDF)
19-05-17 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης : «1001005 -ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. , στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Απόφαση(PDF)
12-05-17 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων χωρητικότητας 657 θέσεων σε τέσσερα επίπεδα επί της οδού Ριζάρη 4 στο Κολωνάκι Απόφαση(PDF)
12-05-17 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων χωρητικότητας 651 θέσεων σε πέντε επίπεδα στην Πλατεία του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία στην περιοχή Γουδή Απόφαση(PDF)
08-05-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ Φ 3380-10199-Περιβ.9-14-3-11 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μέχρι της συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, του εργοστασίου παραγωγής- ανασυσκευασίας φαρμακευτικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής, της εταιρείας ‘PROEL-ΕΠ. Γ. ΚΟΡΩΝΗΣ Α.Ε.’ που βρίσκεται στην οδό Δήλου 9, στο Δήμο Περιστερίου, Ν. Αττικής. Απόφαση(PDF)
08-05-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας υφιστάμενου εργοστάσιου παραγωγής και συσκευασίας παγωτού στην οδό Κερκύρας 3 του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών ως προς την επωνυμία του φορέα από «Nestle Ελλάς Α.Ε.» σε «Froneri Ελλάς Παγωτό Α.Ε.». Απόφαση(PDF)
07-04-17 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Μη-τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», κατόπιν οριστικοποίησης των μελετών Απόφαση(PDF)
24-01-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, της υφιστάμενης δραστηριότητας << εργοστάσιο επιμεταλλώσεων μικρών αντικειμένων >>, της εταιρείας <<ΣΙΝΙΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. >>, που βρίσκεται στην οδό Πέτρου Ράλλη 16 (Ρούφ) στο Δήμο Μοσχάτου. Απόφαση(PDF)
24-01-17 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, της υφιστάμενης δραστηριότητας << εργοστάσιο επιμεταλλώσεων μικρών αντικειμένων >>, της εταιρείας <<ΣΙΝΙΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. >>, που βρίσκεται στην οδό Πέτρου Ράλλη 16 (Ρούφ) στο Δήμο Μοσχάτου. Απόφαση(PDF)
13-01-17 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον υφιστάμενο κομβικό σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδικό θέσης «1000099 – ΜΤΧ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» που βρίσκεται στη θέση Πειραιώς 163 στο Δήμο Αθηναίων Απόφαση(PDF)
06-12-16 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του Σταθμού Μετεπιβίβασης Συγγρού -Φιξ δυναμικότητας 650 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης Απόφαση(PDF)
06-12-16 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την προσθήκη νέου κτιρίου γραφείων στο υφιστάμενο συγκρότημα της οδού Αρτέμιδος 8, στο Μαρούσι Ν.Αττικής Απόφαση(PDF)
27-10-16 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον υφιστάμενο κομβικό σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με κωδικό «0003 – MSC ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» που βρίσκεται επί κτηρίου, στη θέση Λ. Κηφισού 46 & Ιτέας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Περιστερίου Απόφαση(PDF)
24-10-16 Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Φλοίσβου. Απόφαση(PDF)
30-09-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση της αρ. ΠΕΧΩ 4018-Φ.Περιβάλ-9-2006 ΑΕΠΟ, όπως ανανεώθηκε με την αρ. Φ. 6578-οικ. 3419-12.07.13 απόφαση (έως 12.07.2023) και τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. Φ.6578-οικ.4477-2014, και Φ. 6578-οικ. 443-15 ΑΕΠΟ, κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας << ΑDELCO - ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε. >>, που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 37 στο Μοσχάτο Αττικής. Απόφαση(PDF)
07-09-16 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Μη-αναγκαιότητα τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», κατόπιν οριστικοποίησης των μελετών. Απόφαση(PDF)
05-08-16 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Μη-αναγκαιότητα τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», κατόπιν οριστικοποίησης των μελετών. Απόφαση(PDF)
02-08-16 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Αναβάθμιση Γηπέδου Λεωφόρου Αλεξάνδρας με προσθήκη νέων κερκίδων, δημοσιογραφικών θεωρείων, θεωρείων επισήμων, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων καθώς και τροποποίηση των υφιστάμενων κερκίδων και της εξωτερικής όψης και άλλες εργασίες της υφιστάμενης Εγκατάστασης Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π), επί της Λ. Αλεξάνδρας και των οδών Π.Κυριακού, Τσόχα και Παναθηναϊκού Απόφαση(PDF)
29-07-16 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Παράταση της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Διαπλάτυνση Λεωφ. Αγ. Δημητρίου από την οδό Θεομήτωρος έως Παλαιό Τέρμα - οδός Γράμμου» που βρίσκεται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Νομού Αττικής. Απόφαση(PDF)
12-07-16 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης : «1001006 -ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. , στον Δήμο Χαϊδαρίου της Περιφέρειας Αττικής. Απόφαση(PDF)
11-07-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ. 9515-11-22-7-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του Περιφερειάρχη Αττικής του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, ενέσιμων κτηνιατρικών και υγρών φακών επαφής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ AE», που βρίσκεται επί της οδού Αριστοβούλου 64 και Αλκμήνης, περιοχή ‘Πετράλωνα’ , του Δήμου Αθηναίων, Ν. Αττικής, λόγω προσθήκης της δραστηριότητας, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών παρασκευασμάτων. Απόφαση(PDF)
11-07-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 3758-Φ.Περιβ.9-08-12-6-2008 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μέχρι της συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, του εργοστασίου πλαστικοποίησης χάρτου, της εταιρείας ‘ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΝΤΖΗ Ο.Ε.’ που βρίσκεται επί των οδών Ικαρίας 9 και Αγ. Παύλου, στο Δήμο Περιστερίου, Ν. Αττικής. Απόφαση(PDF)
14-06-16 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Κοκκιναρά μεταξύ των οδών Στροφυλίου και Τατοΐου Δήμου Κηφισιάς Ν. Αττικής ». Απόφαση(PDF)
08-06-16 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας : «1200017 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ στην Λ.Μεσογείων 2-4, στον Δήμο Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής. Απόφαση(PDF)
06-06-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 38306-09-7-8-09 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και της με αρ. πρωτ. Φ.7005-3487-Περιβ.9-14-14-10-14 τροποποιητικής αυτής, του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σαπουνιών & αντισηπτικών - βιοκτόνων προϊόντων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΥΛΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ», (με δ.τ. INTERMED), που βρίσκεται επί των οδών Καλυφτάκη 27 και Μεταξά 1-5 στην Κάτω Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς, Ν. Αττικής, λόγω εξειδικευμένου μηχανολογικού εκσυγχρονισμού που αφορά κυρίως στην επέκταση της δραστηριότητας σε παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων για ειδικούς διαιτητικούς σκοπούς και αποξηραμένων βοτάνων τσαγιού για αφεψήματα. Απόφαση(PDF)
25-04-16 Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.2763-57-16-1-13 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Απόφαση(PDF)
21-04-16 Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Εφαρμογή του άρθρου 2, παρ. 8γ του ν. 4014-2011 στην με αρ.πρωτ 1247-33391-16-11-2010 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. Απόφαση(PDF)
06-04-16 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής». Απόφαση(PDF)
06-04-16 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 133215-08-12-2010 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 69 MW (45 και 24)MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη νησίδα Αγ. Γεώργιος, Νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.’ α.π. οικ. 174279-04-08-2014 και 176153-14-11-2014 Αποφάσεις Γεν. Δ-ντη Περ-ντος του ΥΠΕΚΑ ως προς α) την μεταβολή της ισχύος από 69MW σε 73.2MW, β) την μετακίνηση της Α-Γ12 και γ) την μεταφορά του προσωρινού κινητού παρασκευαστηρίου σκυροδέματος από την πλατεία της Α-Γ9 στην Α-Γ17 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. Απόφαση(PDF)
06-04-16 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 133215-08-12-2010 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 69 MW (45 και 24)MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη νησίδα Αγ. Γεώργιος, Νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.’ α.π. οικ. 174279-04-08-2014 και 176153-14-11-2014 Αποφάσεις Γεν. Δ-ντη Περ-ντος του ΥΠΕΚΑ ως προς α) την μεταβολή της ισχύος από 69MW σε 73.2MW, β) την μετακίνηση της Α-Γ12 και γ) την μεταφορά του προσωρινού κινητού παρασκευαστηρίου σκυροδέματος από την πλατεία της Α-Γ9 στην Α-Γ17 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. Απόφαση(PDF)
05-04-16 Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Τροποποίηση -Παράταση της υπ΄αρίθμ.οικ. 129894-2010 ΚΥΑ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και Όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ.Αττική)». Απόφαση(PDF)
05-04-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εργοστασίου τυποποίησης και συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων της εταιρίας «Φυτοργκάν ΑΒΕΕ», στην οδό Περιβοίας 6 του Δήμου Κηφισιάς (ύψος 15ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών. Απόφαση(PDF)
18-03-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση (διόρθωση) Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία α. του εργοστασίου επεξεργασίας, τυποποίησης, κατάψυξης κρεάτων, κρεατοσυσκευασμάτων και β. της αποθήκης τυποποιημένων προϊόντων τροφίμων με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού συσκευασίας (ανασυσκευασίας) και θαλάμων συντήρησης – κατάψυξης ευπαθών προϊόντων (μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης) λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού μετά αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής και ενιαίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών της «Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ» επί των οδών Πύργου, Πρέσπας & Αδριανουπόλεως (Ο.Τ. 198) Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών. Απόφαση(PDF)
07-03-16 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση παράτασης της υπ΄αριθ. ΠΕ.ΧΩ.Φ416-649-Περιβ.6-17.02.09 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα: “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισίας “Οι Άγιοι Ανάργυροι”. Απόφαση(PDF)
07-03-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος της αρ. 7284-11.03.2009 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου πλαστικοποίησης, σύστρεψης, επένδυσης, κουλουροποίησης συρματοποιημένου χαλκού, της εταιρείας <>., που λειτουργεί επί της οδού Αρτέμιδος 13, στην Μεταμόρφωση Αττικής. Απόφαση(PDF)
07-03-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος της αρ. ΠΕΧΩ 7279-Φ.Περιβ-9-06 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, της εταιρείας <>, που βρίσκεται επί της οδού Κοντονή 8 του Δήμου Μοσχάτου Αττικής. Απόφαση(PDF)
16-02-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 41233-07-18-7-07 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μέχρι της συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, του εργοστασίου παραγωγής αμυλόκολλας και κόλλας χάρτου, της εταιρείας ‘Μ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.’, που λειτουργεί στην οδό Δημαράκη, στο Δήμο Αθηναίων Αττικής. Απόφαση(PDF)
16-02-16 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου:« Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος » στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας. Απόφαση(PDF)
16-02-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανανέωση ισχύος της αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ Φ3910-7787- Φ.Περιβάλ-9-16.11.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν προσθήκης ενός σιλό με κινητήρα τροφοδοσίας 22 Κw, για τη λειτουργία της υφιστάμενης Μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, της εταιρείας <>, που βρίσκεται στη θέση : Κτυπητό στη Μεταμόρφωση Αττικής. Απόφαση(PDF)
09-02-16 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος της αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 7237-Φ.Περιβάλ-9-06 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, για τη λειτουργία της υφιστάμενης Μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος,της εταιρείας <>,που βρίσκεται επί της οδού : Αμαλιάδος 12, στη θέση : Λόγγος στην Μεταμόρφωση Αττικής. Απόφαση(PDF)
12-01-16 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Τροποποίηση , της με αριθ. πρωτ.74979-14-12-2011Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Αττικής (σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1400630-ΠΕΝΤΕΛΗ-Χ3») λόγω διάνοιξης ορύγματος στο όρος Πεντέλη γιά την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών ,με σκοπό την σύνδεση του ανωτέρω σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με το δίκτυο οπτικών ινών . Απόφαση(PDF)
25-11-15 Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 8γ, του Νόμου 4014-2011, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 106338-7.3.2000 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.) του Νομού Αττικής, όπως αυτή έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 130847-4.10.2010. Απόφαση(PDF)
17-11-15 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον εκσυγχρονισμό και λειτουργία του υφιστάμενου συγκροτήματος “Αστέρια Γλυφάδας”, που περιλαμβάνει ξενοδοχείο συνολικής δυναμικότητας 400 κλινών, συνεδριακό κέντρο (600 ατόμων), κέντρο αναζωογόνησης και τα συνοδά-υποστηρικτικά έργα σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Γλυφάδας, Περιφέρειας Αττικής Απόφαση(PDF)
11-11-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Έγκριση Π.Ο., για τη λειτουργία α.) του εργοστασίου επεξεργασίας, τυποποίησης, κατάψυξης κρεάτων, κρεατοσυσκευασμάτων & β ) της αποθήκης τυποποιημένων προϊόντων τροφίμων με χρήση μηχ-κού εξοπλισμού συσκευασίας (ανασυσκευασίας) και θαλάμων συντήρησης- κατάψυξης ευπαθών προϊόντων( μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης ) λόγω μηχ-κού εκσυγχρονισμού μετά αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής και ενιαίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών της επί των οδών Πύργου, Πρέσπας & Αδριανουπόλεως ( Ο.Τ. 198) του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών. Απόφαση(PDF)
04-11-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, του υφιστάμενου εργοστασίου της Β IC- ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.που βρίσκεται στην οδό Αγίου Αθανασίου του Δήμου Άνοιξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού- κτιριακού εκσυγχρονισμού ( ανέγερση βιομηχανικής αποθήκης εντός του γηπέδου)- αλλαγή χρήσης κτιρίου (υπάρχουσας εμπορικής αποθήκης σε βιομηχανικό κτίριο) και αλλαγή του τρόπου διάθεσης των υγρών αποβλήτων τα οποία θα διοχετεύονται σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Απόφαση(PDF)
15-10-15 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “Νέα αναβαθμισμένη πρόσβαση στο Νοσοκομείο “Αγ. Ανάργυροι” στο Πανόραμα της Κηφισιάς, Απόφαση(PDF)
25-09-15 Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία, της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 3134 - 4227 - ΠΕΡΙΒ-4 - 16-10-2014 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών (ΑΒΕ) και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΜΑΡΙΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Ο.Ε., επί της οδού Κονδύλη 6, Ο.Τ. 217-210-209, στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής Απόφαση(PDF)
17-09-15 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης Εγκατάστασης Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π), στην υπάρχουσα κατάσταση, επί της Λ. Αλεξάνδρας και των οδών Π.Κυριακού, Τσόχα και Παναθηναϊκού Απόφαση(PDF)
17-09-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 132652-11-16-1-12 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Περιφερειάρχη Αττικής, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με σκοπό την τροφοδότηση ή εμπλουτισμό των υπογείων υδροφορέων με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος, του εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών & καλλυντικών προϊόντων, της εταιρείας «ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Αγ. Αναργύρων 21, Κ. Κηφισιά, Ν. Αττικής. Απόφαση(PDF)
12-08-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ και αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, της εταιρίας EURORECYCLE ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., επί της οδού Αγίου Παντελεήμονα 11 στον Δήμο Αιγάλεω Αττικής Απόφαση(PDF)
06-08-15 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Έγκριση Π.Ο., για τη λειτουργία της υφιστάμενης υπεραγοράς τροφίμων και εμπορικών καταστημάτων της . Απόφαση(PDF)
06-08-15 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για το κτίριο γενικής διοίκησης του ΠΑΘΕ στη Βαρυμπόμπη (χ.θ.18+600). Απόφαση(PDF)
04-08-15 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 4η Τροποποίηση της υπ. αρ. 122836-2.2.2004 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού διαδρόμου από Σ.Σ. Πελοποννήσου στον Πειραιά( Χ.Θ. 1+488) μέχρι Τρεις Γέφυρες (Χ.Θ. 13+179)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τον οριστικό σχεδιασμό του σιδηροδρομικού έργου στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών – Τρεις Γέφυρες (επέκταση τεχνικού C&C, υδραυλικά έργα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος ελεύθερων χώρων) Απόφαση(PDF)
23-07-15 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», οι οποίοι εγκρίθηκαν με την κ.υ.α. με α.π. 197982-7.4.2011 και τροποποιήθηκαν με την υ.α. με α.π. οικ. 199148-11.6.2012, σχετικά με τη θέση απόληψης θαλασσινού νερού για την τροφοδοσία του καναλιού και συναφή ζητήματα. Απόφαση(PDF)
13-07-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. Φ 3668-6564-Περιβ.9-6-10-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τροποποίηση αυτής ως προς την επωνυμία του φορέα από «COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.» σε COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «COCA- COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)», για το κέντρο αποθήκευσης και ανασυσκευασίας εμφιαλωμένων αναψυκτικών και χυμών, που βρίσκεται στο 15ο χλμ. της Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας στο @ήμο Κηφισιάς Αττικής. Απόφαση(PDF)
24-04-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της αποθηκευτικής μονάδας διατήρησης - ψύξης γεωργικών - κτηνοτροφικών προϊόντων και αλιευμάτων της εταιρίας «Ψυγεία Βέρμιο Παν. Σταματόπουλος ΑΕ» στην οδό Πειραιώς 88 του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών. Απόφαση(PDF)
23-04-15 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση παράτασης της υπ΄αριθ.ΠΕ.ΧΩ.Φ3674-5704-περ.6-10-05.08.2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα: “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου “Ξενοδοχειακή μονάδα “ROYAL OLYMPIC HOTEL” συνολικής δυναμικότητας 499 κλινών, επί της Αθ. Διάκου 28-34 στην Αθήνα, έπειτα από τον εκσυγχρονισμό του” Απόφαση(PDF)
08-04-15 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση παράτασης της υπ΄αριθ. ΠΕ.ΧΩ.Φ 5086-2664-11 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Απόφαση Ανανέωσης και τροποποίησης της υπ΄αριθ. ΠΕ.ΧΩ. Οικ.2102-Φπερ.6-16.04.2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της δραστηριότητας: “Ξενοδοχειακή μονάδα Αμαλία επί της λεωφ. Αμαλίας 10 και Ξενοφώντος του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή Σύνταγμα”, μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοση της. Απόφαση(PDF)
08-04-15 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την “Αποπεράτωση και εκσυγχρονισμό των κτιριακών Υποδομών καθώς και Ανάπλαση του Περιβάλλοντα χώρου του Ωδείου Αθηνών με στόχο την αναβάθμιση του συνόλου των λειτουργιών που θα στεγαστούν σε αυτό” Απόφαση(PDF)
08-04-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της εταιρίας «Ψυγεία Ευρώπη Α.Ε.Ε.», Βιομηχανικά ψυγεία ψύξης & διατήρησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων & αλιευμάτων στην οδό Πέτρου Ράλλη 6-8, στην περιοχή Ελαιώνα, Ρουφ του Δήμου Αθηναίων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα. Απόφαση(PDF)
30-03-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος ΑΕΠΟ του υφιστάμενου εργοστασίου κτηνιατρικών φαρμάκων της εταιρείας >, στο 10ο χλμ της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας στη Μεταμόρφωση. Απόφαση(PDF)
04-03-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής & ιατροτεχνολογικών προϊόντων, της εταιρείας «ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ», που βρίσκεται στο 12ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας στη Μεταμόρφωση Αττικής. Απόφαση(PDF)
03-03-15 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον υφιστάμενο κομβικό σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με κωδικό θέσης «630 – ΚΑΜΑΤΕΡΟ HILL» που βρίσκεται σε θέση πλησίον του Ρ-Σ Λιοσίων «Ξένιος» στο όρος Αιγάλεω εντός ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού του Νομού Αττικής Απόφαση(PDF)
27-02-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση με αρ. πρωτ. Φ. 6332-5212-Περιβ.9-29-11-13 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού του έργου: Βιομηχανία παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων , δρογών και δρογοσκευασμάτων, καλλυντικών και διαιτητικών προϊόντων, της εταιρείας «UNI-ΡHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Ν. Αττικής. Απόφαση(PDF)
27-02-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 3996-5-5-11 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Περιφερειάρχη Αττικής, κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής και συσκευασίας χημικών προϊόντων, της εταιρείας «EUROCHEM A.B.E.E.», που βρίσκεται στην οδό Ραφαηλίδου 4 , του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής. Απόφαση(PDF)
27-02-15 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του υπόγειου υφιστάμενου σταθμού αυτοκινήτων μικτής χρήσης μεγάλου μεγέθους με την επωνυμία ALPHA EΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΙ Α.Ε. επί της Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραϊτίνη στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Απόφαση(PDF)
26-02-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος της αρ.πρωτ.ΠΕΧΩ 9603-Φ.Περιβάλ-9-08-09.01.2009 ΑΕΠΟ του υφιστάμενου εργοστασίου κοπής όγκων και επεξεργασίας μαρμάρων της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε, στη Μεταμόρφωση Απόφαση(PDF)
02-02-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση της αρ. ΠΕΧΩ 4018-Περιβάλ.9-2006 ΑΕΠΟ, κατόπιν μηχ-κού εκσυγχρονισμού της εταιρείας ADELCO - ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε., επί της οδού Πειραιώς 37 στο Μοσχάτο Αττικής. Απόφαση(PDF)
26-01-15 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και τη λειτουργία του “Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Νέας Σμύρνης” Απόφαση(PDF)
22-01-15 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης Υπεραγοράς τροφίμων, Καταστημάτων και Σταθμού Ιδιωτικών Αυτοκινήτων του Ομίλου CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., επί της Λεωφόρου Αλίμου και Λαμίας στον Άλιμο Αττικής Απόφαση(PDF)
16-01-15 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανανέωση της υπ΄ αριθ. οικ. 141029-8-2-2005 KΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ)-Διυλιστήριο Γαλατσίου» Απόφαση(PDF)
05-01-15 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Απόφαση παράτασης της υπ΄αριθ. Φ184-221-Φ.Περιβ.9-09 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα : “Ενοποίηση, Τροποποίηση και Συμπλήρωση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αλλαγής επωνυμίας λόγω συγχώνευσης των εργοστασίων κατασκευής πλαστικών της εταιρείας “ΧΑΡΜΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” που βρίσκονται επί των οδών Πάππου 34 & Πτολεμαίου καθώς και Ακράγαντος 5-7 στο Δήμο Αθηναίων ” μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοση της. Απόφαση(PDF)
18-12-14 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 170985-20-12-10 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και αποδοχή της αίτησης θεραπείας της εταιρείας ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε., που αφορά το εργοστάσιο παραγωγής κοίλου γυαλιού που λειτουργεί στην οδό Ορυζομύλων 5 Αιγάλεω, Ν. Αττικής». Απόφαση(PDF)
13-11-14 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗ Στις 5.11.14 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΜΗΧ-ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙ 182,58Κw ΣΕ 51,77 Κw Απόφαση(PDF)
05-11-14 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Διευθέτηση τμημάτων του ρέματος Αγίου Νικολάου Τραχώνων» , Δήμου Αλίμου Απόφαση(PDF)
30-10-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων μικτής χρήσεως με πλυντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Μωραϊτίνη στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Απόφαση(PDF)
23-10-14 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 72271 - 14-12-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών (ΑΒΕ) και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης της ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, επί της οδού Κονδύλη 6, Ο.Τ. 217-210-209, στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής Απόφαση(PDF)
17-10-14 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση και παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 38306-09-7-8-09 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Αθηνών, της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών & αντισηπτικών προϊόντων της εταιρείας «Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΑΒΕΕ» (Δ.Τ. INTERMED), που βρίσκεται στην Κάτω Κηφισιά του Ν. Αττικής, επί των οδών Καλυφτάκη 27 & Α. Μεταξά 1-5 εντός του ΒΙ.ΠΑ Κηφισιάς, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού. Απόφαση(PDF)
14-10-14 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση και παράταση της ισχύος της με αρ. πρωτ. Φ.1324-7505-Περιβ.9-09-5-3-10 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, λόγω προσθήκης προϊόντων που αφορούν σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα ειδικής διατροφής, του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας «CANA A.E.», που βρίσκεται επί της Λ. Ηρακλείου 446, στο Ν. Ηράκλειο Αττικής. Απόφαση(PDF)
24-09-14 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης (εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης, από τη Λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα έως την Λεωφόρο Βουλιαγμένης)». Περιφέρεια Αττικής. Απόφαση(PDF)
10-09-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση παράτασης της υπ΄αριθ. Φ933-1706-Περ.6-09-05.05.2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοση της. Απόφαση(PDF)
08-09-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Μη - αναγκαιότητα τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», λόγω προσθήκης στο εργοτάξιο της προσωρινής εγκατάστασης σιδηροτσιμέντου. Απόφαση(PDF)
28-08-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας: “Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” στην Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, στην περιοχή Γουδή στην Αθήνα”. Απόφαση(PDF)
27-08-14 Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 3373 - ΦΠΕΡΙΒ-9 - 03-06-2008 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα: “συσκευασία ορυκτελαίων, αντιψυκτικού και υγρών φρένων και αποθήκευση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)” - με προσθήκη της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) - της εταιρίας Δ. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. “ΒΙΑΠΟΛ” επί της οδού Πολυκράτους 13 και Πρέσπας στο Μοσχάτο Αττικής Απόφαση(PDF)
05-08-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της Ανανέωση Απόφασης Περιβαλλοντικών όρων της Υπεραγοράς Carrefour-Μαρινόπουλος Α.Ε., επί της Λεωφ. Κύπρου 185, Ο.Τ.351, στην Αργυρούπολη, με την νέα επωνυμία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.. Απόφαση(PDF)
11-07-14 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 399 - 2895 - ΠΕΡΙΒ-9 - 08-08-2011 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη μονάδα ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων – υπολειμμάτων και δεματοποίησης αυτών, διαλυτηρίου οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και διαχείρισης (απορρύπανσης) αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας “Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ECOCARS”, επί της Ιεράς Οδού 170 (πάροδος) του Δήμου Αιγάλεω Αττικής Απόφαση(PDF)
24-06-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Δημιουργία Πολυκέντρου Πολιτισμού, Αναψυχής, Εμπορίου-Academy Gardens, επί της Λ.Κηφισού 60, ιδιοκτησίας ARTUME S.A.» Απόφαση(PDF)
02-06-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Δημιουργία Πολυκέντρου Πολιτισμού, Αναψυχής, Εμπορίου-Academy Gardens, επί της Λ.Κηφισού 60, ιδιοκτησίας ARTUME S.A.» Απόφαση(PDF)
20-05-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά μετά των έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Α,Β,Γ, και Αναβάθμισης Κτιριακού Κελύφους και Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Ανοικτών Χώρων. Απόφαση(PDF)
05-05-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου: ““Ψυχαγωγικό Κέντρο με Κινηματογράφους, Εστιατόρια, κ.λ.π στην περιοχή Πύργος Βασσιλίσης του Δήμου Ιλίου ιδιοκτησίας της εταιρείας Γεωργοκτηνοτροφική Εμπορική Εταιρεία Ίλιον Α.Ε.” Απόφαση(PDF)
29-04-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου Υπόγειου Σταθμού αυτοκινήτων κάτω από την Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Κοτζιά) του Δήμου Αθηναίων, συνολικής δυναμικότητας 651 θέσεων Απόφαση(PDF)
14-03-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την “Αλλαγή χρήσης από κέντρο αναψυχής-πολλαπλών χρήσεων σε κατάστημα JUMBO του υφιστάμενου κτιρίου “που βρίσκεται στην Λ.Αχαρνών 373-375 στην Αθήνα. Απόφαση(PDF)
28-02-14 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Πεντέλης». Απόφαση(PDF)
26-02-14 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον υφιστάμενο κομβικό σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. με κωδικό «1400294 – ΥΜΗΤΤΟΣ Π/Κ» που βρίσκεται σε θέση του όρους Υμηττός, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αργυρούπολης του Νομού Αττικής Απόφαση(PDF)
19-02-14 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου και επέκταση του τραμ με συναφείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της Ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου». Απόφαση(PDF)
07-02-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση αναθεώρησης-τροποποίησης και αλλαγής επωνυμίας της υπ αριθ. ΠΕ.ΧΩ.4399/7364/Περ.6/2010/6.12.2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Ανανέωση της υπ΄άριθ. ΠΕ.ΧΩ3593/ΦΠερ.6/2006/03.07.2006 Αποφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου “Υπεραγορά CARREFOUR-MARINOPOYLOS Α.Ε. Επί της Λεωφόρου Κηφισίας 7 και Αιτωλίας-Θεοφάνους του Δήμου Αθηναίων” Απόφαση(PDF)
04-02-14 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης Ιδιωτικής Κλινικής ΙΑΣΩ (Ιδιωτική, Μαιευτική,Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική- Διαγνωστικό, Θεραπευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.) Απόφαση(PDF)
05-12-13 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Έγκριση περιβαλλοντικών όρων λόγω κτιριακής επέκτασης και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού του έργου: Βιομηχανία παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων , δρογών και δρογοσκευασμάτων, καλλυντικών και διαιτητικών προϊόντων, της εταιρείας «UNI-RHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Ν. Αττικής. Απόφαση(PDF)
28-11-13 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Διαμόρφωση-κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής- της Ελεύθερης Παραλίας Βάρκιζας. Απόφαση(PDF)
28-11-13 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Διαμόρφωση-κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής- της Ελεύθερης Παραλίας Βάρκιζας. Απόφαση(PDF)
20-11-13 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ,κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού,για τη λειτουργία της υφιστάμενης βιομηχανίας φαρμάκων της εταιρείας < SPECIFAR ABEE>>, που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 1 στην Αγ. Βαρβάρα Αττικής. Απόφαση(PDF)
01-11-13 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ,κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού,για τη λειτουργία της υφιστάμενης βιομηχανίας φαρμάκων της εταιρείας < SPECIFAR ABEE>>, που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 1 στην Αγ. Βαρβάρα Αττικής. Απόφαση(PDF)
24-10-13 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας: Γενικό Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 114, καθώς και των παρακείμενων εγκαταστάσεων του Παραρτήματος του που βρίσκονται στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 108 στην Αθήνα. Απόφαση(PDF)
16-07-13 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας: “Εμπορικό Κέντρο (καταστήματα-υπεραγορά) της Μαρινόπουλος Α.Ε. Επί της Λεωφόρου Αθηνών 93-97 στην Αθήνα. Απόφαση(PDF)
16-07-13 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανανέωση ισχύος της της αρ. ΠΕΧΩ 4018/Φ.Περιβάλ-9/06 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας >, που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 37 στο Μοσχάτο Αττικής. Απόφαση(PDF)
21-06-13 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδικό «1051026 – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», στη θέση Τσουκλιδαίικα, στη Δημοτική Ενότητα Καματερού, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού του Νομού Αττικής Απόφαση(PDF)
21-06-13 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας µε «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Καλιφτάκι, ΒΙ.ΠΑ.-Ο.Τ. 11, Οδός Θηβαΐδος», του Δήμου Κηφισιάς, του Νομού Αττικής-Βόρειου τομέα Αθηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Απόφαση(PDF)
21-06-13 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Διευθέτηση της κοίτης του ρέματος Σαπφούς» στο Δήμο Αμαρουσίου. Απόφαση(PDF)
19-06-13 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ2934/9309/09/5.3.10 ΑΕΠΟ του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, του εργοστασίου παραγωγής σοκολάτας, κακάο, μαρμελάδας, καραμέλας και συσκευασίας στιγμιαίου καφέ στην οδό Πειραιώς 135 του Δήμου Αθηναίων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα ως προς την επωνυμία του φορέα από «Kraft Foods Ελλάς Παραγωγή Α.Ε.» σε «Mondelez Ελλάς Παραγωγή Α.Ε.» Απόφαση(PDF)
19-06-13 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 186967/03.10.12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων & χημικών προϊόντων και αποθήκευσης /ανάμιξης /συσκευασίας ορυκτελαίων της εταιρείας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., στο Σκαραμαγκά Αττικής. Απόφαση(PDF)
22-04-13 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Θέμα: Μη-αναγκαιότητα τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», λόγω προσθήκης νέας πύλης στο εργοτάξιο κατασκευής. Απόφαση(PDF)
02-04-13 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου στο Ο.Τ.460 που περικλείεται από τις οδούς Αγίας Τριάδος, Κρέσνας, Μπιζανίου και Γιαννιτσών. Απόφαση(PDF)
02-04-13 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας: Γενικό Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός». Απόφαση(PDF)
29-03-13 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE επί εδάφους στην περιοχή Αγίου Παντελεήμων Πεντέλης του Δήμου Κηφισιάς, «Κωδ. 1400579 ΠΕΝΤΕΛΗ/Χ2». Απόφαση(PDF)
20-02-13 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του υφιστάμενου κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ επί εδάφους στην θέση Κασκανδάμι, Ποικίλο Όρος του Δήμου Χαϊδαρίου, «Κωδ. 6770 ΠΟΙΚΙΛΟ». Απόφαση(PDF)
11-01-13 Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) και προσωρινής αποθήκευσης βρώσιμων ελαίων και λιπών της εταιρίας Λ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. (ΕΛ.ΒΙ.ΠΕ. OIL) που πρόκειται να εγκατασταθεί επί της οδού Ναυπλίου 7 στη θέση “Στρατώνας” στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (ΒΙΠΑ/ΒΙΟΠΑ) Απόφαση(PDF)
07-01-13 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρωντης δραστηριότητας: λειτουργία τεσσάρων υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων,ενός αντλιοστασίου, δύο δεξαμενών και των αγωγών μεταφοράς νερού προς τις δεξαμενές, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Δημο-τικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισίας (υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νε-ρού) Απόφαση(PDF)
21-12-12 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Θέμα: Τροποποίηση και παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του Τραμ Αθήνας Απόφαση(PDF)
21-12-12 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Θέμα: Τροποποίηση και παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του Τραμ Αθήνας Απόφαση(PDF)
23-10-12 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση ανανέωσης και τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ιδιωτικής Γενικής, Μαιευτικής-Γυναικολογικής και Παιδιατρικής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ» επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 στο Μαρούσι Αττικής συνολικής δυναμικότητας 501 κλινών. Απόφαση(PDF)
22-10-12 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανανέωση-τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της βιομηχανίας φαρμάκων ‘SPECIFAR ΑBEΕ’ που βρίσκεται στην Αγ. Βαρβάρα Αττικής. Απόφαση(PDF)
11-10-12 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση της ψυχιατρικής μονάδας και τη λειτουργία του «Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» δυναμικότητας 720 κλινών. Απόφαση(PDF)
10-10-12 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων & χημικών προϊόντων και αποθήκευσης /ανάμιξης /συσκευασίας ορυκτελαίων της εταιρείας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., που λειτουργεί στο Σκαραμαγκά Αττικής Απόφαση(PDF)
17-09-12 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση τροποποίησης-επαναδιατύπωσης της υπ αριθμ. Φ5846/2832/10 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την λειτουργία του «Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαίας Κυριακού» ως προς τον συνολικό αριθμό των κλινών (από 380 κλίνες σε 424 κλίνες) και την διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τα εμφανιστήρια ακτινολογικών πλακών σε εφαρμογή της οικ.146163 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.) 1537/Β/08.05.2012. Απόφαση(PDF)
13-09-12 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE επί εδάφους στην περιοχή Αγίου Παντελεήμων Πεντέλης του Δήμου Κηφισιάς, «Κωδ. 14000579 ΠΕΝΤΕΛΗ/Χ2». Απόφαση(PDF)
21-08-12 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 187803/5-7-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία των εκτυπωτικών δραστηριοτήτων (τραπεζογραμματίων και κερμάτων) του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών της Τράπεζας Ελλάδος που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 341 στο Δήμο Χαλανδρίου Ν. Αττικής. Απόφαση(PDF)
08-08-12 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Θέμα : Απόφαση περί μη τροποποίησης της υπ. αρ. 106787/24.3.2000 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα Ν. Ικονίου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - ως προς την εγκατάσταση κινητής μονάδας θραύσης και ταξινόμησης αδρανών υλικών για τις ανάγκες κατασκευής του ανωτέρω έργου Απόφαση(PDF)
08-08-12 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Θέμα : Απόφαση περί μη τροποποίησης της υπ. αρ. 106787/24.3.2000 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα Ν. Ικονίου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - ως προς την εγκατάσταση κινητής μονάδας θραύσης και ταξινόμησης αδρανών υλικών για τις ανάγκες κατασκευής του ανωτέρω έργου Απόφαση(PDF)
27-07-12 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του «Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαίας Κυριακού» δυναμικότητας 380 κλινών. Απόφαση(PDF)
27-07-12 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την αδειοδότηση του έργου: «Ολοκλήρωση κτιριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου (Ε.Π.Μ.Α.Σ)-Αποκατάσταση διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου. Προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος ενός ορόφου και τριών υπογείων». Απόφαση(PDF)
26-07-12 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» συνολικής δυναμικότητας 752 κλινών. Απόφαση(PDF)
12-06-12 Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», οι οποίοι εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ α.π. 197982/7.4.2011. Απόφαση(PDF)
29-05-12 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την μονάδα παραγωγής χημικοτεχνικών προϊόντων της εταιρείας με επωνυμία «ALCHIMICA Ανώνυμη Εταιρεία - Εφαρμογές Χημικής Τεχνολογίας» και διακριτικό τίτλο «ALCHIMICA A.E.» επί της οδού Ορυζομύλων, αριθμός 13, στο Δήμο Αιγάλεω της Περιφέρειας Αττικής Απόφαση(PDF)
28-05-12 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.», που λειτουργεί στην οδό Παλάσκα 3 (θέση Σκαραμαγκά) του Δήμου Χαϊδαρίου, Ν. Αττικής. Απόφαση(PDF)
28-05-12 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». Απόφαση(PDF)